top of page
  • christinnacamille

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog?

Opdateret: 4. apr.Det er et ofte stillet spørgsmål, som jeg vil forsøge at svare på her.

Som psykoterapeut arbejder jeg med menneskers personlige udvikling ifht. tanker, følelser, handlemønstre, samt livskriser. Sommetider er det også problematikker opstået i forbindelse med de forskellige livsfaser, vi som mennesker kommer igennem.


Det gør jeg bl.a. gennem samtalen, hvor jeg stiller spørgsmål til klienten, således at klienten kan mærke efter i sig selv og finde svarene.


Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel.

Men psykoterapeut MPF, betyder, at de er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Derfor er nedenstående forskelle kun gældende for Psykoterapeuter MPF. (Dvs medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening).
  1. Uddannelsen til psykoterapeut er en 4 årig deltidsuddannelse, som kræver egenbetaling. Man kan godt beskrive psykoterapeutuddannelsen som en efteruddannelse, da mange psykologer, læger, lærere, sygeplejersker og andre fag, som har med mennesker at gøre, kan bruge uddannelsen til at styrke deres faglige profil.

  2. Under uddannelsen til psykoterapeut gennemgår man egenterapi og udvikling. Dette gøres for, at psykoterapeuten kan træne og mærke på egen krop, de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder, da disse er et krav fra de psykoterapeutiske uddannelsessteder. Dette også fordi, at det er psykoterapeutens egen person, der er det vigtigste værktøj.

  3. Den tredje forskel på en psykoterapeut og en psykolog er, at psykologer må stille kliniske diagnoser, samt hjælpe personer med svære sindslidelser. Psykoterapeuter uddannes til at hjælpe mennesker med personlige livskriser så som: stress, angst, sorg, tab og kriser i forbindelse med de forskellige livsfaser. De er altså ikke uddannet til at hjælpe mennesker med svære psykiske lidelser


Psykologer har en universitetsuddannelser evt. med specialer indenfor én eller flere områder. Psykologer tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykolog uddannelsen har ikke et krav om egen terapi. Det er kun hvis psykologen vælger at læse videre og specialisere sig til psykoterapeut, at der er et krav om 80 timers egenterapi.


Psykologer kan ikke udskrive medicin, da det er en psykiater, der er uddannet til at udskrive til patienter med psykiske diagnoser.


Jeg håber, at dette lidt forkortet skriv om forskellen på psykoterapeuter, psykologer og psykiatere har givet dig en bedre forståelse for de forskellige uddannelser.
Et kig ind hos Psykoterapeut MPF Christinna Reed's samtalehjørne
Et kig ind i min klinik, hvor jeg som psykoterapeut har samtaler med klienter.


13 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page